top of page

SARA ÄR ORDFÖRANDE I STYRELSEN I DEN IDEELLA FÖRENINGEN IMPRA VARS HUVUDSAKLIGA SYFTE ÄR ATT STÖDJA OCH FRÄMJA MUSIKER SOM IDENTIFIERAR SIG SOM KVINNOR, TRANSPERSONER OCH ICKE-BINÄRA SOM ÄR AKTIVA INOM JAZZ OCH IMPROVISATIONSMUSIK.
I IMPRA ARBETAR SARA TILLSAMMANS MED ÖVRIGA MEDLEMMAR I IMPRA FÖR ATT SKAPA FESTIVALPROGRAM, JAZZKLUBBSBOKNINGAR OCH LIVESCENER MED JÄMN KÖNSFÖRDELNING OCH GOD REPRESENTATION AV MUSIKER MED OLIKA ERFARENHETER.
VISIONEN FÖR IMPRA ÄR ETT INKLUDERANDE OCH TRYGGT MUSIKLIV, FRITT FRÅN DISKRIMINERING OCH UTANFÖRSKAP.
FÖRENINGEN ÄR ÖPPEN FÖR ALLA SOM DELAR VÅRA MÅL OCH VISIONER.FÖRELÄSNINGAR I JÄMSTÄLLDHETSARBETE I MUSIK​LIVET
SARA FÖRELÄSER I HUR VI TILLSAMMANS SKAPAR ETT MER JÄMSTÄLLT OCH JÄMLIKT MUSIKLIV OCH SCEN I SVERIGE OCH DU KAN BOKA HENNE GENOM IMPRA. SARA HAR HÅLLIT FÖRELÄSNINGAR PÅ BLAND ANNAT HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK I GÖTEBORG, KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM, FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA I SVALÖV, FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLA I PITEÅ OCH SKURUPS FOLKHÖGSKOLA I SKURUP.

IMPRAPODDEN
I IMPRA ÄR SARA ÄVEN PRODUCENT AV IMPRAPODDEN, SVERIGES ENDA BEFINTLIGA PODCAST OM IMPROVISATIONSMUSIK OCH JÄMLIKHET

bottom of page